[/ux_image_box] [/col]

Xử lý triệt để các tạp chất hữu cơ và clo dư trong dịch vụ nước sinh hoạt.

[/row] [/section]

2,850,000

Căn hộ chung cư

Nội dung lắp đặt:
 • Căn hộ có 2 đường nước
  (Đường ống nước nóng và nước lạnh )
 • Thiết bị lọc nước chính Hikarix (lắp tổng) x 02 thiết bị
 • Thiết bị lọc nước sợi rỗng x 01 thiết bị
  (Lắp đặt dưới bồn rửa khu bếp)
Đăng kí

1.900.000

Căn hộ chung cư

Nội dung lắp đặt:
 • Căn hộ có 1 đường nước
  (Đường ống nước lạnh )
 • Thiết bị lọc nước chính Hikarix (lắp tổng) x 01 thiết bị
 • Thiết bị lọc nước sợi rỗng x 01 thiết bị (Lắp đặt dưới bồn rửa khu bếp)
Đăng kí

2,450,000

Nhà riêng

Nội dung lắp đặt:
 • Thiết bị lọc nước chính Hikarix x1 thiết bị (lắp tổng)
 • Lọc thô x 01 thiết bị (lắp tổng)
 • Thiết bị lọc nước sợi rỗng x 01 thiết bị (Lắp đặt dưới bồn rửa khu bếp)
Đăng kí

900,000

Khu bếp

Nội dung lắp đặt:
 • Thiết bị lọc nước chính Hikarix x 01 thiết bị
 • Lọc thô x 01 thiết bị
  (Lắp đặt dưới bồn rửa khu bếp)
Đăng kí