KINH DOANH VÀ CHO THUÊ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC SINH HOẠT

LOẠI BỎ CÁC CHẤT RẮN HOÀ TAN BẰNG CÔNG NGHỆ LỌC NANO

XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC TẠP CHẤT HỮU CƠ VÀ CLO DƯ TRONG NƯỚC

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

NỘI DUNG

GIÁ THUÊ/ THÁNG

Căn hộ có hệ thống ống nước nóng và ống nước lạnh,
Bao gồm
– Máy lọc nước chính x 02,
– Máy lọc nước dạng sợi rỗng x 01 (được lắp đặt trong bếp, dưới chậu rửa)

Căn hộ có 01 ống nước lạnh,
Bao gồm
– Máy lọc nước chính x 01,
– Máy lọc nước dạng sợi rỗng x 01 (được lắp đặt trong bếp, dưới chậu rửa)